Subscribe in a reader

-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

Tuesday, February 24, 2009

Có thể bạn không biết?

Chữ X được ghi trên ổ đĩa (VD: 52X) có ý nghĩa gì ?

Ký tự X được ghi trên ổ đĩa CD-ROM là một con số biểu diễn đơn vị đo.
Ví dụ trên ổ đĩa có ghi 52X: ký tự X là đại diện cho đơn vị đo tốc độ dữ liệu đọc được của ổ đĩa.
1X có giá trị là 150 Kbps (Kilobyte per second) số byte dữ liệu đọc được trên 1 giây.
Vậy với một ổ đĩa 52X thì tốc độ đọc dữ liệu tối đa của ổ đĩa đó là 52 x 150 Kbps

------------------
Như thế nào là bit (b), byte (B), kilobyte (KB), megabyte (MB), giagabyte (GB), terabyte (TB)… ?
Trong máy tính, việc xử lý thông tin dựa trên đơn vị nhỏ nhất là bit. Đây là những đơn vị trong máy tính:
8 bits = 1 B
1 KB = 1.024 B
1.024 KB = 1 MB
1.024 MB = 1 GB
1.024 GB = 1 TB
Lớn hơn TB thì còn có 2 đơn vị nữa là petabyte (= 1.024 TB) và exabyte (= 1 tỉ GB).

------------------
Dấu "+" và "-" (Ví dụ DVD-R và DVD+R) có nghĩa là gì?


Nó là hai chuẩn định dạng đĩa DVD có thể ghi được do nhóm các nhà sản xuất ổ ghi đĩa DVD đưa ra.
DVD-R (gọi là DVD-gạch-R hay DVD-trừ-R) ra đời đầu tiên và có hai loại: DVD-R for General (G) và DVD-R for Authoring (A).
DVD-R (G) phục vụ các nhu cầu rộng rãi và DVD-R (A) dành cho mục đích chuyên nghiệp.
Ổ đĩa đọc DVD thông dụng có thể đọc hai định dạng này nhưng để ghi được chúng, bạn cần sử dụng ổ đĩa ghi hỗ trợ định dạng tương ứng.
DVD-RW là định dạng đĩa DVD-R có thể ghi lại nhiều lần. DVD+R là phiên bản chỉ ghi được một lần của DVD+RW.
Trước đây, hai định dạng DVD– và DVD+ xung khắc tới mức không thể chung sống hòa bình với nhau.
Trên thị trường xuất hiện những ổ ghi hoặc theo định dạng DVD- hoặc theo DVD+,
nhưng hiện nay ổ ghi DVD có thể ghi được cả hai định dạng DVD- và DVD+ gọi là Dual DVD DVD±RW

---------------------
Khi nói đến màn hình ta thường nghe nói đến các thuật ngữ gì?


+ Viewable area: vùng hiển thị hình ảnh, văn bản trên màn hình mà người dùng có thể nhìn thấy được.
+ Resolution: độ phân giải của màn hình, tính bằng số lượng các điểm ảnh trên đường ngang (row) và đường dọc (column). Ví dụ màn hình hỗ trợ các độ phân giải 640x480, 1024x768, 1280x1024,…
+ Pixel: là điểm ảnh, điểm sáng hiển thị màu trên màn hình.
+ Dot pitch: là khoảng cách giữa tâm các điểm ảnh, khoảng cách càng nhỏ màn hình có độ phân giải càng cao, hình ảnh hiển thị càng sắc nét. Ví dụ: 0 .31mm, 0.28mm, 0.27mm, 0.26mm, và 0.25mm, …
+ Colour Depth (độ sâu của màu): số lượng màu hiển thị trên 1 điểm ảnh. Ví dụ: 16,8 triệu màu, 65.000 màu,…
+ Refresh Rate: tốc độ làm tươi hình ảnh hay gọi là tần số quét của màn hình, là số lần "vẽ lại" hình ảnh trong 1 giây từ trên xuống dưới cho tất cả các điểm ảnh. Chất phosphor giữ cho độ sáng điểm ảnh vừa đủ để mắt người không cảm nhận được sự thay đổi này. Thông số này rất quan trọng, nó càng cao thì mắt người dùng không bị mỏi. Mỗi loại màn hình có thể hỗ trợ các tần số quét khác nhau (50 Hz, 60 Hz, 72 Hz, 85 Hz, 90 Hz, 100 Hz… ).
+ Respect ratio: tỉ số giữa chiều cao và chiều rộng của màn hình giúp hình ảnh không bị kéo dãn khi được thể hiện ở những khung hình khác nhau, thông thường tỉ số này là 4:3.
+ Power Consumption: công suất tiêu thụ điện của màn hình

Thursday, June 28, 2007

112 WINDOWS RUN COMMANDS

Windows RUN Commands…
Wanted to Browse fast in windows. Remember these commands.
This will really save a lot of time of your. There are many
commands which you might have never seen or never knew.
There are certain properties of windows which you hardly know
exist in windows.

Windows Run Commands:

Accessibility Controls——- access.cpl
Add Hardware Wizard——- hdwwiz.cpl
Add/Remove Programs——- appwiz.cpl
Administrative Tools——- control admintools
Automatic Updates——- wuaucpl.cpl
Bluetooth Transfer Wizard——- fsquirt
Calculator——- calc
Certificate Manager certmgr.msc
Character Map charmap
Check Disk Utility——- chkdsk
Clipboard Viewer——- clipbrd
Command Prompt——- cmd
Component Services——- dcomcnfg
Computer Management——- compmgmt.msc
timedate.cpl——- ddeshare
Device Manager——- devmgmt.msc
Direct X Control Panel (If Installed)*——- directx.cpl
Direct X Troubleshooter——- dxdiag
Disk Cleanup Utility——- cleanmgr
Disk Defragment——- dfrg.msc
Disk Management——- diskmgmt.msc
Disk Partition Manager——- diskpart
Display Properties——- control desktop
Display Properties——- desk.cpl
Display Properties (w/Appearance Tab Preselected)——- control color
Dr. Watson System Troubleshooting Utility——- drwtsn32
Driver Verifier Utility——- verifier
Event Viewer——- eventvwr.msc
File Signature Verification Tool——- sigverif
Findfast——- findfast.cpl
Folders Properties——- control folders
Fonts——- control fonts
Fonts Folder——- fonts
Game Controllers——- joy.cpl
Group Policy Editor (XP Prof)——- gpedit.msc

Hearts Card Game——- mshearts
Iexpress Wizard——- iexpress
Indexing Service——- ciadv.msc
Internet Properties——- inetcpl.cpl
IP Configuration (Display Connection Configuration)——- ipconfig /all
IP Configuration (Display DNS Cache Contents)——- ipconfig /displaydns
IP Configuration (Delete DNS Cache Contents)——- ipconfig /flushdns
IP Configuration (Release All Connections)——- ipconfig /release
IP Configuration (Renew All Connections)——- ipconfig /renew
IP Configuration (Refreshes DHCP & Re-Registers DNS)——- ipconfig /registerdns
IP Configuration (Display DHCP Class ID)——- ipconfig /showclassid
IP Configuration (Modifies DHCP Class ID)——- ipconfig /setclassid
Java Control Panel (If Installed) jpicpl32.cpl
Java Control Panel (If Installed)——- javaws
Keyboard Properties——- control keyboard
Local Security Settings——- secpol.msc
Local Users and Groups——- lusrmgr.msc
Logs You Out Of Windows——- logoff
Microsoft Chat——- winchat
Minesweeper Game——- winmine
Mouse Properties——- control mouse
Mouse Properties——- main.cpl
Network Connections——- control netconnections
Network Connections——- ncpa.cpl
Network Setup Wizard——- netsetup.cpl
Nview Desktop Manager (If Installed)——- nvtuicpl.cpl
Object Packager——- packager
ODBC Data Source Administrator——- odbccp32.cpl
On Screen Keyboard——- osk
Opens AC3 Filter (If Installed)——- ac3filter.cpl
Password Properties——- password.cpl
Performance Monitor—— perfmon.msc
Performance Monitor——- perfmon
Phone and Modem Options——- telephon.cpl

Power Configuration——- powercfg.cpl
Printers and Faxes——- control printers
Printers Folder——- printers
Private Character Editor——- eudcedit
Quicktime (If Installed)——- QuickTime.cpl
Regional Settings——- intl.cpl
Registry Editor——- regedit
Registry Editor——- regedit32
Remote Desktop——- mstsc
Removable Storage——- ntmsmgr.msc
Removable Storage Operator Requests——- ntmsoprq.msc
Resultant Set of Policy (XP Prof)——- rsop.msc
Scanners and Cameras——- sticpl.cpl
Scheduled Tasks——- control schedtasks
Security Center——- wscui.cpl
Services——- services.msc
Shared Folders——- fsmgmt.msc
Shuts Down Windows——- shutdown
Sounds and Audio——- mmsys.cpl
Spider Solitare Card Game——- spider
SQL Client Configuration——- cliconfg
System Configuration Editor——- sysedit
System Configuration Utility——- msconfig
System File Checker Utility (Scan Immediately)——- sfc /scannow
System File Checker Utility (Scan Once At Next Boot)——- sfc /scanonce
System File Checker Utility (Scan On Every Boot)——- sfc /scanboot
System File Checker Utility (Return to Default Setting)——- sfc /revert
System File Checker Utility (Purge File Cache)——- sfc /purgecache
System File Checker Utility (Set Cache Size to size x)——- sfc /cachesize=x
System Properties——- sysdm.cpl
Task Manager——- taskmgr
Telnet Client——- telnet
User Account Management——- nusrmgr.cpl
Utility Manager——- utilman
Windows Firewall——- firewall.cpl
Windows Magnifier——- magnify
Windows Management Infrastructure——- wmimgmt.msc

Accessibility Controls ——— access.cpl
Accessibility Wizard ——— accwiz
Add Hardware Wizard ——— hdwwiz.cpl
Add/Remove Programs ——— appwiz.cpl
Administrative Tools ——— control admintools
Adobe Acrobat (if installed) ——— acrobat
Adobe Designer (if installed) ——— acrodist
Adobe Distiller (if installed) ——— acrodist
Adobe ImageReady (if installed) ——— imageready
Adobe Photoshop (if installed) ——— photoshop
Automatic Updates ——— wuaucpl.cpl
Bluetooth Transfer Wizard ——— fsquirt
Calculator ——— calc
Certificate Manager ——— certmgr.msc
Character Map ——— Charmap
Check Disk Utility ——— chkdsk
Clipboard Viewer ——— clipbrd
Command Prompt ——— cmd
Component Services ——— dcomcnfg
Computer Management ——— compmgmt.msc
Control Panel ——— control
Date and Time Properties ——— timedate.cpl
DDE Shares ——— ddeshare
Device Manager ——— devmgmt.msc
Direct X Control Panel (If Installed)* ——— directx.cpl
Direct X Troubleshooter ——— dxdiag
Disk Cleanup Utility ——— cleanmgr
Disk Defragment ——- dfrg.msc
Disk Management ——– diskmgmt.msc
Disk Partition Manager ——— diskpart
Display Properties ———– control desktop
Display Properties ———-Desk.cpl
Display Properties (w/Appearance Tab Preselected) ——— control color
Dr. Watson System Troubleshooting Utility ———— drwtsn32
Driver Verifier Utility ———— verifier

Minesweeper Game ——– winmine
Mouse Properties ——— control mouse
Mouse Properties ———- main.cpl
Nero (if installed) ——— nero
Netmeeting ————- conf
Network Connections ———- control netconnections
Network Connections ——— ncpa.cpl
Network Setup Wizard ———- netsetup.cpl
Notepad ——— notepad
Nview Desktop Manager (If Installed) ——- nvtuicpl.cpl
Object Packager ———- packager
ODBC Data Source Administrator —— odbccp32.cpl
On Screen Keyboard ——— osk
Opens AC3 Filter (If Installed) ——— ac3filter.cpl
Outlook Express ————- msimn
Paint ———— pbrush
Password Properties ——– password.cpl
Performance Monitor ——- perfmon.msc
Performance Monitor ——— perfmon
Phone and Modem Options ——- telephon.cpl
Phone Dialer ——— dialer
Pinball Game ————— pinball
Power Configuration ——— powercfg.cpl
Printers and Faxes ——- control printers
Printers Folder ——— printers
Private Character Editor ——— eudcedit
Quicktime (If Installed) ——— QuickTime.cpl
Quicktime Player (if installed) ————- quicktimeplayer
Real Player (if installed) ————- realplay
Regional Settings ———– intl.cpl
Registry Editor ——— regedit
Registry Editor ——– regedit32
Remote Access Phonebook ——– rasphone
Remote Desktop ——— mstsc
Removable Storage ——— ntmsmgr.msc

Removable Storage Operator Requests ——— ntmsoprq.msc
Resultant Set of Policy (XP Prof) ———- rsop.msc
Scanners and Cameras ———— sticpl.cpl
Scheduled Tasks ———– control schedtasks
Security Center ———– wscui.cpl
Services ————– services.msc
Shared Folders ———– fsmgmt.msc
Shuts Down Windows ——- shutdown
Sounds and Audio ———— mmsys.cpl
Spider Solitare Card Game ——– spider
SQL Client Configuration ——— cliconfg
System Configuration Editor ——— sysedit
System Configuration Utility ——— msconfig
System File Checker Utility (Scan Immediately) ———- sfc /scannow
System File Checker Utility (Scan Once At Next Boot) ———- sfc /scanonce
System File Checker Utility (Scan On Every Boot) ————– sfc /scanboot
System File Checker Utility (Return to Default Setting) ———– sfc /revert
System File Checker Utility (Purge File Cache) ———— sfc /purgecache
System File Checker Utility (Set Cache Size to size x) ———— sfc /cachesize=x
System Information ———– msinfo32
System Properties ——— sysdm.cpl
Task Manager ———— taskmgr
TCP Tester ———— tcptest
Telnet Client ——— telnet
Tweak UI (if installed) ———— tweakui
User Account Management ———— nusrmgr.cpl
Utility Manager ——— utilman

Windows Address Book ——— wab
Windows Address Book Import Utility ———– wabmig
Windows Backup Utility (if installed) ———— ntbackup
Windows Explorer ————- explorer
Windows Firewall ———- firewall.cpl
Windows Magnifier ————- magnify
Windows Management Infrastructure ———– wmimgmt.msc
Windows Media Player ———– wmplayer
Windows Messenger ———— msmsgs
Windows Picture Import Wizard (need camera connected) ——— wiaacmgr
Windows System Security Tool ——- syskey
Windows Update Launches ————– wupdmgr
Windows Version (to show which version of windows) ——— winver
Windows XP Tour Wizard ————- tourstart

Event Viewer ———– eventvwr.msc
Files and Settings Transfer Tool ———- migwiz
File Signature Verification Tool ——– sigverif
Findfast ———- findfast.cpl
Firefox (if installed) ——– firefox
Folders Properties ———- control folders
Fonts ———- control fonts
Fonts Folder ———— fonts
Free Cell Card Game ——- freecell
Game Controllers ——— joy.cpl
Group Policy Editor (XP Prof) ——— gpedit.msc
Hearts Card Game ———– mshearts
Help and Support ——- helpctr
HyperTerminal ———– hypertrm
Iexpress Wizard ———- iexpress
Indexing Service ———- ciadv.msc
Internet Connection Wizard ——– icwconn1
Internet Explorer ———- iexplore
Internet Properties ——— inetcpl.cpl
Internet Setup Wizard ——- inetwiz
Java Control Panel (If Installed) ——— jpicpl32.cpl
Java Control Panel (If Installed) ——— javaws
Keyboard Properties ———– control keyboard
Local Security Settings ——— secpol.msc
Local Users and Groups ————- lusrmgr.msc
Logs You Out Of Windows ———- logoff
Malicious Software Removal Tool ———– mrt
Microsoft Access (if installed) ————- access.cpl
Microsoft Chat ————- winchat
Microsoft Excel (if installed) ———– excel
Microsoft Frontpage (if installed) ———– frontpg
Microsoft Movie Maker ———– moviemk
Microsoft Paint ———— mspaint
Microsoft Powerpoint (if installed) ——— powerpnt
Microsoft Word (if installed) ———- winword
Microsoft Syncronization Tool ———- mobsync